WERKGEVERSVERENIGING PERSONEELSZAKEN LOONADMINISTRATIE

Graag nemen wij onze leden het werk uit handen op het gebied van personeelsadministratie. Bedrijven van 1 tot 100 medewerkers zijn bij ons welkom. Onderstaande taken kunnen door ons worden verzorgd:

  • Verloning van de medewerkers met bijbehorende salarisstroken en jaaropgaven
  • Ziekmelding van de medewerkers
  • In- en uitdienst meldingen van de medewerkers
  • Correspondentie met BPL, Sazas, PAWW en de belastingdienst.
  • Verwerking van studieregelingen, cafetariaregeling, subsidies, onkostenvergoeding, reiskostenvergoeding, etc.
  • Aanspreekpunt voor zowel werkgever als werknemer

Afhankelijk van het boekhoudpakket kunnen de loongegevens direct worden ingelezen in de administratie of kunnen zij door de accountant verwerkt worden. In ons portaal vind je alle personeelsgegevens geheel volgens de AVG-wetgeving.

 

Personeelsadministratie

De LAT Portaal

Omdat wij werken volgens de AVG-wetgeving gaat alles digitaal. Wij gebruiken een portaal, dat gekoppeld is aan ons loonpakket. Hierdoor komen alle documenten die persoonsgevens bevatten in dit portaal. Ook uw werknemer heeft toegang tot zijn eigen gegevens en documenten via de loonapp.

Op ons informatieplatform vind je actuele informatie die nuttig is bij de dagelijkse bedrijfsvoering. De informatie op het platform is voor en door leden verzameld en speciaal gericht op personeel in de agrarische sector.

Enkele voorbeelden: 

  • Informatie over arbeidsovereenkomsten met voorbeelden
  • Actuele agrarische cao’s
  • Voorbeeld huishoudelijke reglementen

Via uw persoonlijke dashboard krijgt u toegang tot dit platform

“Wij zijn een uniek samenwerkingsverband van werkgevers uit de agrarische sector.”