WERKGEVERSVERENIGING PERSONEELSZAKEN LOONADMINISTRATIE
Wettelijk minimum uurloon per 01-07-2021

Wettelijk minimum uurloon per 01-07-2021

In de nieuwsbrief van 31-08-2021 een verduidelijking van de nieuwe minimum lonen.

Op een rijtje:

Het minimumloon per uur staat niet in de wet, maar kan wel worden berekend. Dat kan door het minimumloon per week te delen door het aantal uren bij een volledige werkweek. In de agrarische sector is de norm 38 uur per week. Hieronder tref je tevens de bruto uurlonen die toegepast moeten worden vanaf 1 juli 2021:
Leeftijd bij 38 uur per week

21 jaar en ouder € 10,34
20 jaar € 8,27
19 jaar € 6,20
18 jaar € 5,17
17 jaar € 4,09
16 jaar € 3,57
15 jaar € 3,10
De uurlonen in de tabel zijn naar boven afgerond. Omrekenen leidt tot een iets hoger bedrag
per dag, week of maand dan het wettelijke minimum. In de tabel per maand, week en dag vind
je de officiële bedragen.

Per 01-08-2021 zijn de AWF premies verlaagd als tegemoetkoming in de loonkosten.

De hoge WW-premie is nu 5.34% (was 7.7%).

De lage WW-premie is nu 0.34% (was 2.7%).

Door de coronacrisis ie er geen maximum voor bijverdienen voor de studiefinanciering.

Update: Corona controle bij bedrijven

Update: Corona controle bij bedrijven

Een van de bij ons aangesloten bedrijven heeft vorige week de AID op bezoek gehad.

Ze kwamen controleren of de corona regels goed uitgevoerd werden.

Momenteel hebben ze vooral agrarische bedrijven als doel om langs te gaan.

Wij adviseren jullie om te zorgen dat jullie bedrijf corona proef is.

Voor meer informatie klik op onderstaande link.

coronaprotocol-voor-de-agrarische-sectoren

Corona vaccinatie voor buitenlandse werknemers

Corona vaccinatie voor buitenlandse werknemers

Het vaccineren tegen Corona is in Nederland in volle gang.

De buitenlandse werknemers die langer dan vier weken in Nederland verblijven kunnen zich ook in Nederland laten vaccineren.

Men moet dan op basis van leeftijd of medische achtergrond aan de beurt zijn.

Als de medewerkers ingeschreven staan bij de gemeente dan krijgen ze automatisch een uitnodiging.

Is dat niet het geval dan kan men zelf een afspraak maken via 0800-7070.

Houd daarbij het burgerservicenummer (BSN) bij de hand.

Omdat de medewerker de Nederlandse taal niet goed kent mag jij als werkgever ook telefonisch een afspraak maken.

Dit moet wel samen met de werknemer.

Meer informatie: Corona vaccinatie buitenlandse werknemers

Nieuw CAO open teelt is een  feit

Nieuw CAO open teelt is een feit

Lees hier het hele bericht: https://werkgeverslijn.nl/nieu...

De nieuwe cao vind je op het LAT platform.

Eigen risico faunaschade

Eigen risico faunaschade

Subsidie voor verkeersveilige uitwegen in Noord-Holland

Subsidie voor verkeersveilige uitwegen in Noord-Holland

“Wij zijn een uniek samenwerkingsverband van werkgevers uit de agrarische sector.”