WERKGEVERSVERENIGING PERSONEELSZAKEN LOONADMINISTRATIE

Wettelijk minimum uurloon per 01-07-2021

In de nieuwsbrief van 31-08-2021 een verduidelijking van de nieuwe minimum lonen.

Op een rijtje:

Het minimumloon per uur staat niet in de wet, maar kan wel worden berekend. Dat kan door het minimumloon per week te delen door het aantal uren bij een volledige werkweek. In de agrarische sector is de norm 38 uur per week. Hieronder tref je tevens de bruto uurlonen die toegepast moeten worden vanaf 1 juli 2021:
Leeftijd bij 38 uur per week

21 jaar en ouder € 10,34
20 jaar € 8,27
19 jaar € 6,20
18 jaar € 5,17
17 jaar € 4,09
16 jaar € 3,57
15 jaar € 3,10
De uurlonen in de tabel zijn naar boven afgerond. Omrekenen leidt tot een iets hoger bedrag
per dag, week of maand dan het wettelijke minimum. In de tabel per maand, week en dag vind
je de officiële bedragen.

Per 01-08-2021 zijn de AWF premies verlaagd als tegemoetkoming in de loonkosten.

De hoge WW-premie is nu 5.34% (was 7.7%).

De lage WW-premie is nu 0.34% (was 2.7%).

Door de coronacrisis ie er geen maximum voor bijverdienen voor de studiefinanciering.